ZŠ Václavské nám.
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Jubilejní park 23, Znojmo     Tel. 515 230 256

Aktuality, oznámení

Změna e-mailové adresy

Používejte, prosím, novou e-mailovou adresu: zs.jupark@seznam.cz
(adresa zs.jupark@zn.orgman.cz v průběhu března zanikne).

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Milí předškoláci, vážení rodiče,
zveme Vás k zápisu do 1. třídy v naší škole v sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 do 11.00 hod. Pokud se v tento den ze závažných důvodů nemůžete zápisu zúčastnit, kontaktujte nás, domluvíme se na náhradním termínu.


K zápisu se dostaví:
• všechny předškolní děti
• děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky
• děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Pokud se trvalý pobyt dítěte neshoduje s trvalým pobytem rodiče, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Těšíme se na shledanou

„Dílničky“ – 4. A a 4. B

Navštívili jsme naši kmenovou školu na Václavském náměstí. Byli jsme pozváni do pracovních dílniček, kde jsme prokazovali svoje zručnosti, um a dovednosti. Vyrobili jsme si hrací kostku či panáčka z pilin s vlásky z trávy.

5.A a 5.B Návštěva planetária a technického muzea v Brně

Dne 1.3. jsme byli na exkurzi v technickém muzeu a planetáriu a byla to moc super akce. Hodně jsme si to užili.

Výtvarná hra na "kopírku"

proběhla s velkým nadšením ve výuce výtvarné výchovy ve 3.B. Žáci "kopírovali" fotografie pejsků a pomocí techniky suchého pastelu kreativně tvořili. Vznikla tak psí smečka 3.B.

Listování

proběhlo na naší škole dne 10.3.2017. Jedná se o projekt, který má žáky prostřednictvím scénického čtení seznámit s knihou a vzbudit zájem o čtení. Tohoto úkolu se skvěle ujali herci Lukáš Hejlík a Věra Hollá. Listovali knihou Šmodrcha britského autora Archie Kimptona...

Školní kolo recitace

se konalo v naší škole dne 2.3.2017. Nejlepší recitátoři z 1. - 5. tříd předvedli své výkony v přednesu poezie a prózy. Porota vybrala ty nejlepší, kteří nás budou reprezentovat na přehlídce Dětská scéna 2017 dne 28.3. 2017 ve Znojemské Besedě. Držíme Vám palce!

Škola je dneska večer naše

9. března 2017 se od 17 hodin na Jubilejním parku uskutečnila akce pod názvem Škola je dneska večer naše. Jedná se o každoroční setkávání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. V letošním roce děti obdržely glejt, který je opravňoval k pobytu ve škole...

Slavíček 2017

Karneval 28.2.2017

Spoustu zábavy, tance a her si užili žáci naší školy na karnevalovém reji. Ve vyzdobené tělocvičně se sešlo velké množství rozličných masek, vybrat tu nejhezčí by bylo velmi těžké. Poděkování za krásné odpoledne patří nejen paním vychovatelkám a panu školníkovi, ale i studentkám GPOA.

Zimní škola v přírodě

Krásného zimního počasí s občasným sluníčkem, ale hlavně LYŽOVÁNÍ si užívali žáci naší školy v zimním rekreačním středisku Benecko v Krkonoších. Ubytovali se v hotelu Orion, ze kterého to bylo na okolní sjezdovky nedaleko.

Vánoční besídka 2016

Projektové vyučování v mateřské školce J.Jánského - V.B

21.12.jsme trávili dopoledne ve školce. Nejprve jsme dětem zahráli náš muzikál Červená Karkulka, a pak jsme společně s dětmi vyráběli dárek pro jejich rodiče. Naši žáci byli velice milí na děti školky a velice pěkně s nimi spolupracovali.

Jak je to s dárky

I letos určitě každý z nás psal dopis Ježíškovi, kterému vděčíme o Vánocích za dárečky pod stromečkem. V hodině angličtiny jsme zkusili napsat dopis, který začínal slovy: Dear Father Christmas. Dětem ve Velké Británii totiž naděluje dárky právě tento dobrotivý muž...

Adventní vystoupení Sboráčku

Kouzelnou atmosféru Vánoc a Adventu zpříjemnil také Sboráček naší školy svým vystoupením na Horním náměstí ve Znojmě. Zpěv žáků a flétničky se jako vánek nesly po celém okolí a všechny přítomné posluchače zahřály u srdce.

Vánoční výstavka

Dne 15.12.2016 se uskutečnila výstava výrobků našich žáků s vánoční a zimní tématikou.

Réva umí...

V listopadu navštívila naši školu cimbálová muzika Réva ze Zlína. Pro naše žáky připravili její členové zábavně naučný program. Zazněla klasická hudba, lidové písničky, filmové melodie i rock... Réva roztančila celou tělocvičnu.

Akademie Znojmo 790

6.12.2016 - zájmová aktivita při ŠD: BUBNOVÁNÍ. Žáci zažili zákulisí divadla téměř po celý den. Byli trpěliví, houževnatí a výsledek všech vystoupení neodolatelný.

Vánoční čas

Dne 8. 12. navštívili žáci ze ŠD domeček vánoční výstavu v budově školy SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. na ulici Přímětická. Pro všechny byl nachystaný zajímavý program, každý si mohl s sebou domů odnést pěkný výrobek...

Černá hodinka

Prosinec jsme přivítali s předškoláčky a prvňáčky na naší Černé hodince. Ukázali jsme dětem, jak si mohou i potmě užít spoustu zábavy. A nejkrásnější zážitek z této akce? Když se setmělý strop v tělocvičně proměnil v noční nebe...

Předvánoční ladění 3.B

Edukační program Tvořivé Vánoce v Jihomoravském muzeu, divadelní představení Zahrada v divadle, návštěva Mikuláše s andělem ve třídě, nová pohádka Anděl Páně 2 v kině Svět, procházka vyzdobeným městem, vánoční výstava v SOU a SOŠ SČMSD Znojmo Přímětická...

Mik, Miku, Mikuláš

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem .... , ale kdeže, nepřišel s čertem. K nám do školy přišel s krásným andělem. Pochválil hodné děti, hříšníky důrazně napomenul (jejich jména a prohřešky měl zapsané ve své knize). Čerti si to s nimi vyřídili až večer doma v přítomnosti rodičů.

Vánoční stromeček

Od 24.listopadu do konce prosince Obrokovu ulici zdobí vánoční stromečky.
Přijďte se podívat na ten náš.

Čertovská diskotéka

Dne 2.12.2016 přichystala školní družina Čertovskou diskotéku. Sešli se na ní andílci a nejrůznější čerti, čertice a čertíci. Děti se vyřádily jak při tanci, tak při soutěžích. Na rozloučenou dostal každý zúčastněný sladkou odměnu.

Listopadový sběr papíru

Vážení rodiče a prarodiče, milí žáci, vážíme si vašeho úsilí při sběru papíru. Společně se vám podařilo shromáždit přes 7 500 kg papíru a získat tak pro sdružení rodičů 12 356,- Kč. Z této částky budou uhrazeny edukační programy pro žáky a odměny pro žáky. Všichni, kteří přinesli sebemenší množství papíru, získali malou sladkou odměnu. Žáci, kteří nasbírali více než 100 kg, byli oceněni pochopitelně více, jak vidíte na fotografii. Děkujeme za spolupráci, jste úžasní! V jarních měsících akci zopakujeme, takže, prosím, střádejte!

Pohádková návštěva

To je něco naprosto úžasného! Během posledních dnů jsme zažili již podruhé nevídanou návštěvu! (Malá zkouška: vzpomenete si na jméno panáčka, který nás zkoušel ze znalostí ovoce a zeleniny?) Do přípravné třídy a k prvňáčkům přišel - chvíle napětí - Santa, paní Santová a sob Rudolf.

Přípravná třída

Hrabání listí.

Návštěva třídy 5.B v muzeu motorismu u Obří hlavy u řeky Dyje

Ve vlastivědě probíráme století páry a v muzeu jsme mohli vidět parní stroj.

I´m your friend!

Podívejte se na fotky, jak jsme si užívali hodinu angličtiny. My, žáci III. C, jsme přišli za kamarády z III. A. Vytvořili jsme skupinky a pracovali společně. Pracovali a spolupracovali. Neporušili jsme větu I´m your friend (Jsem tvůj kamarád), kterou jsme rozluštili podle tajné šifry.

Bovýsek

Žáci jsou zvyklí, že každý týden dostávají ovoce či zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol. Ale to překvapení, když k nim do třídy vběhl panáček Bovýsek! Pomocí obrázků je vyzkoušel ze znalosti méně známých druhů ovoce a zeleniny. A žáci na oplátku trochu prověřili Bovýska. Např. jeden prvňáček se dotázal, jak si má v obchodě vybrat náležitě vyzrálý kokosový ořech. Bovýsek se, myslím, při odpovědi trochu zapotil, na pomoc mu přispěchal hodný pán, který ho doprovázel a rozdával zatím žákům ovocné pitíčko. Představte si, jmenovalo se úplně stejně jako panáček.

Sběr žaludů a kaštanů

Během září a října (jak se již stalo tradicí) naši žáci za vydatné podpory ostatních členů rodiny nasbírali téměř 2 000 kg žaludů a kaštanů. Kvalitní plody dubu zimního budou použity na novou výsadbu, ostatní žaludy a kaštany pomohou nasytit lesní zvěř.

Mluvíme anglicky

V loňském školním roce se opět někteří páťáci mimo povinnou výuku zdokonalovali ve výuce angličtiny v rozšiřující aktivitě Mluvíme anglicky, která byla zároveň přípravou na zkoušku Cambridge Young Learners Exams, náročnost Movers, úroveň A1. Ke zkoušce se nakonec přihlásilo a v květnu ji absolvovalo sedm z nich, aby všichni prokázali kvalitní znalosti v oblasti čtyř dovedností: čtení, psaní, ústním projevu a poslechu. Na výsledek si museli s napětím počkat celé letní prázdniny, o to větší radost byla z výsledku, jeden žák dokonce dosáhl plného počtu bodů - skvělý výkon! Podzimní slavnostní předání certifikátů (spolu s malou zaslouženou odměnou) nám poskytlo možnost zeptat se, jak se žákům daří na 2. stupni či na víceletých gymnáziích. Žáci s trvalým bydlištěm ve Znojmě a jeho městských částech mohli požádat o proplacení certifikátu město Znojmo z projektu Kolumbus.

Netradiční výuka hudební výchovy třídy 5.B.


Vykročili jsme do nového školního roku


Milí školáci, vážení rodiče, nezapomeňte !!!

Nový školní rok odstartujeme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00 hodin v tělocvičně naší školy.

Těšíme se na Vás :-)

Úřední hodiny o prázdninách na pracovišti Jubilejní park

Pondělí 29. 8. 2016 13:00 – 14:00 hod.
Telefon: 515 230 256, 739 389 034
Přejeme vám krásné léto!

Přihlašování do školní družiny

Vážení rodiče, pokud potřebujete, aby vaše dítě pobývalo ve školní družině už od 1.9. 2016, musíte odevzdat řádně vyplněnou přihlášku už 1.9. 2016 ráno. Formulář přihlášky obdržíte v týdnu od 28.8. ve škole, nebo si ho můžete stáhnout zde:
Přihláška do ŠD
Pokyny k vyplnění přihlášky

Sbíráme víčka

I letos sbíráme na naší škole plastová víčka od PET lahví a pomáháme tak nejen životnímu prostředí.

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman