ZŠ Václavské nám.
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Jubilejní park 23, Znojmo     Tel. 739 389 034

Aktuality, oznámení

MIMOŘÁDNÁ PLENÁRNÍ SCHŮZE

Vážení rodiče,

24. ledna 2019 se v 17 hodin uskuteční plenární schůze Sdružení rodičů. Budete informováni o připravované rekonstrukci budovy B odloučeného pracoviště Jubilejní park 23, která se uskuteční v příštím školním roce.

Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy

Vánoční výstavka

Výstava vánočních výrobků a výtvarných prací účastníků ŠD i žáků naší školy se opět vydařila. Potvrdit to mohou všichni, kdo se přišli pokochat krásou rozmanitých dekorací, svícnů, přání a vánočních perníčků. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a organizace vánoční výstavy podíleli a kdo ji navštívili.

Fotogalerie ZDE

Vánoční besídka

Vánoční besídka je už na naší škole tradice. I letos jsme se na ten slavný den, kdy se naši žáci promění v nadějné herce, tanečníky, sportovce i zpěváky, všichni těšili. Jako každoročně jsou naše vystoupení velmi různorodá, ale vždy přesně ušitá na míru našich žáčků. Věřte, že nervozita je velká, vždyť není nic jednoduchého vystoupit na jeviště, překonat trému a podat dobrý výkon. Nepokazit nic všem svým kamarádům ze třídy vyžaduje udržet kázeň, pamatovat si text a také pozornost, abych se zapojil v pravou chvíli. Je to týmová práce, kterou prokazujeme, co už všechno umíme! To nejvíce ocení naši věrní dospěláci – prarodiče a rodiče. Jako bonus a velkou poctu vnímáme, když nás ocení i kamarádi a sourozenci, obzvláště ti starší.


20. prosince jsme zazářili všichni od přípravné třídy až po páťáky. Pro případ, že byste nevěřili, poskytujeme odkaz na jedno z mnoha krásných vystoupení, které nahrál a vložil jeden z rodičů.

Video ZDE
Fotogalerie ZDE

Upozornění školní družiny

Vážení rodiče,

nezapomeňte, prosím, do 20. ledna 2019 uhradit poplatek za školní družinu / druhé pololetí. Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc, hradí se převodem z účtu. Číslo účtu školy – 203887430/0600. Do poznámky v platebním příkazu uveďte příjmení a jméno svého dítěte a rok narození. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, nemůže Vaše dítě ve školní družině pobývat ( viz. Vniřní řád školní družiny).

Mgr. Romana Binderová
vedoucí vychovatelka ŠD


OZNÁMENÍ O ORGANIZAČNÍM OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelka školy oznamuje, že od 1. ledna 2019 dojde z legislativních a ekonomických důvodů ke snížení počtu oddělení školní družiny ze sedmi na šest oddělení. Opatřením dojde k přeřazení některých účastníků do jiných oddělení, provoz družiny od 6:00 do 17:00 (včetně zájmových kroužků) však bude zachován.

Mgr. Renata Jahodová
ředitelka školy


Vánoční přání


JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Sníh se potichounku snáší, zima jiskří, doma to voní cukrovím, čas se zastaví… jsou svátky. Chvíle, které trávíme s nejbližšími a zahrnujeme je láskou. Těm, kteří nemají takové štěstí být v blízkosti milovaných, jsme přinesli kousek dobrého srdce ručně vyráběnými přáními. Andělé, stromečky, hvězdičky a upřímná slova dětí, které se na výrobě podílely.

„Ježíškova vnoučata“ nemyslí jen na sebe a s radostí vytvořila přes 300 přání pro babičky a dědečky z domovů pro seniory. Každé poselství našich šikovných výtvarníků se dostane do rukou těm potřebným a my budeme doufat, že udělají stejnou radost jako nám při jejich výrobě.


Fotogalerie ZDE

VÁCLAVÁK NA PÓDIU

Kdo z nás by si nechtěl vyzkoušet kousek té opravdovské slávy, vidět pod sebou publikum, slyšet potlesk a povzbuzující pobrukování? Naši žáci – pěvecký sbor a kroužek bubnování z Jubilejního parku a Společenský kroužek z Václavského náměstí - si to v rámci veřejného vystoupení užili dnes, 12. 12. 2018, plnými doušky na Znojemském adventu.
Celá ta sláva proběhla na náměstí T. G. Masaryka, slavnostně a vánočně vyzdobeném. Lidé se zastavují ve vánočním shonu, občerstvují se u lahůdkových chaloupek a poslouchají příjemnou hudbu.
Nám dnes hoooodně tleskali. Ke kytaře i bubínkům sice přimrzaly prsty a dlaně, od pusy nám šla pára, ale ten pocit, vážení, to byla kráááása.

A nezapomeňte!
Vy a setkání s přáteli
je důležitější než uklizený byt
a drahé dárky.

Fotogalerie ZDE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. prosince nás navštívil Mikuláš. Spolu s čerty a andělem si od dětí vyslechl krásné básničky a písničky, za které je odměnil malou sladkostí.

Speciální poděkování patří studentům GPOA Znojmo, kteří nám pomohli toto překvapení pro děti uskutečnit..

Žáci I.A a I.B

Fotogalerie ZDE

Už jsme čtenáři...

Úterý 4. prosince byl pro nás významný den. Ne vždy máte tu možnost zachraňovat princeznu a setkat se se samotným králem. A to vše u příležitosti pasování na čtenáře.
A nebylo to vše jen tak. Získat pět klíčů od pěti zámků a osvobodit princeznu zamčenou ve věži za pěti dveřmi od nás vyžadovalo už značné dovednosti a znalosti.
Soutěžili jsme v osmi skupinách, kde jsme četli slabiky i slova, psali, přiřazovali je i závodili. Uspěli jsme všichni.
Odměnou nám bylo nejen pět klíčů a osvobození princezny, ale i pasování panem králem do řádu rytířského – čtenářského.
Celé dopoledne se vydařilo, obstáli jsme ve všech disciplínách a prokázali jsme, že tři měsíce práce přineslo ovoce a my jsme opravdu čtenáři.
Hrdě už čteme ze Slabikáře.

Žáci I.A a I.B

Fotogalerie ZDE

HRÁTKY S VRÁNOU

Ke konci měsíce listopadu se sešli předškoláci a prvňáci v tělocvičně naší školy a společně s vránou Evičkou prožili příjemné odpoledne. Děti zhlédly stínové divadélko, zacvičily si, zatančily a zazpívaly. Také si odnesly pěkný výrobek a skoro vysvícené baterky!

Fotogalerie ZDE

PEKELNÁ ŠKOLA V 1. A

Pátého prosince se naše třída proměnila, stala se z ní pekelná třída plná malých čertíků v čele s paní Luciferovou. Společně vyřešili pekelné úkoly v matematice i českém jazyce, naučili se čertovskou básničku, zatančili čertí tanečky a vyrobili papírové čertíky. Nakonec nás přišel navštívit i Mikuláš s jeho družinou a my jsme dostali sladkou odměnu. Všichni jsme si tento den moc užili.Fotogalerie ZDE

Stromeček na Obrokové ulici

Tyto krásné sněhuláky vyrobily šikovné děti ze školní družiny na vánoční stromeček naší školy. Stromeček se každoročně nachází v době adventu na ulici Obroková. Posuďte sami, jak se jim ozdoby podařily.Fotogalerie ZDE

UČÍME SE PODNIKAT + POZVÁNKA

Jsme žáci IV. B a zapojili jsme se do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“. Tento projekt nás učí rozumět světu financí. Interaktivní a hravou formou se seznamujeme s hospodařením s penězi, rozvíjíme svoje kreativní myšlení a zároveň také posilujeme týmového ducha.

Z nás, desetiletých žáčků, se stali podnikatelé, kteří založili vlastní firmu. Zvolili jsme pro ni jméno Jutrláci (JUbilejní park, čTvRťáci a škoLÁCI). Naším cílem je půjčku získanou od bankovního ústavu zhodnotit a ze zisku peněz uspořádat společný výlet. Část zisku bychom chtěli také použít na zakoupení potřeb a krmiva do útulku pro opuštěná zvířata.

Už dva měsíce vyrábíme především vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů, které budeme nabízet k prodeji na závěrečném Jarmarku. Všichni jste srdečně zváni.

Fotogalerie ZDE

SVATÝ MARTIN V 1. A

V pátek 9. listopadu jsme v naší třídě oslavili svátek sv. Martina. Na husičce jsme si sice nepochutnali, ale vyřešili jsme spoustu zábavných úkolů, přečetli si legendu o sv. Martinovi a vyrobili martinského koně. I když se o týden opozdil, přece jen na bílém koni přijel a my se dočkali prvních sněhových vloček.

Fotogalerie ZDE

Vzpomínka na první školní den

Od začátku školního roku uplynuly již tři měsíce, ale na první školní den všichni rádi vzpomínáme.

Fotogalerie ZDE

Slavíme 100. narozeniny ČR

Před sto lety, 28. října 1918, bylo vyhlášeno Československo! A to by bylo, abychom to společně neoslavili. Připravili jsme se na slavnostní narozeninový den a hned ráno jsme začali. Čekalo na nás několik překvapení. Ta nám přiblížila, jak se Československo „narodilo“, co všechno zažilo, když bylo ještě v plenkách, i jak složité mělo dospívání. Viděli jsme i krátké videoukázky ze hry Strakonický dudák, a další sváteční specialitky. Vyzkoušeli jsme si matematiku, která nás poutavě držela v období vzniku republiky. Dále jsme se seznámili se všemi prezidenty, kteří naši republiku vedli a doplnili si pravopisné cvičení, které bylo vlastně dopisem pro císaře. Napsali ho národomilci. Aby si ho císař přečetl a uznal nás za právoplatný národ, musel být text bez chyby, což se nám k velké radosti nás všech povedlo. Na závěr jsme se navzájem podělili o přání do naší společné, české budoucnosti.

Na tento projektový den dlouho nezapomeneme, protože teď už dobře víme, že máme naši republiku rádi a že jsme hrdými Čechy!

Fotogalerie ZDE

Pojďme si povídat o autismu

Pojďme si povídat o autismu ve čtvrtek 29.11.2018 v 16.30 hodin v interaktivní učebně školy Jubilejní park. Toto povídání je určeno pro rodiče dětí, které trpí poruchou autistického spektra, pro všechny, kteří se s touto problematikou setkávají.

Hrátky s vránou

Zveme všechny předškoláčky a prvňáčky na Hrátky s vránou. Sejdeme se v úterý 27.11.2018 v 17 hodin (předškoláčci) a v 18 hodin (prvňáčci) v naší tělocvičně, vchod boční brankou pro družinu. S sebou vezměte baterku a dobrou náladu!

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (sanace, malování prostor školy a pokládka podlahy po havárii vody) ve dnech

31. 10. 2018 – 2. 11. 2018

pro žáky odloučeného pracoviště Jubilejní park 23 ředitelské volno.

Škola bude uzavřena včetně přerušení činnosti školní družiny a školní výdejny.

Mgr. Renata Jahodová

ředitelka školy

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

Milí školáci, vážení rodiče, nezapomeňte !!!
Nový školní rok odstartujeme v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v tělocvičně naší školy, v případě příznivého počasí na čerstvém vzduchu na hřišti.

Těšíme se na Vás

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,
nezapomeňte, prosím, nejpozději do 20. srpna 2018 uhradit poplatek za školní družinu. Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc. Hradí se převodem z účtu, jednorázovým platebním příkazem 1 x ročně (1 000,- Kč do 20. srpna), případně 2x ročně (500,- Kč do 20. srpna + 500,- Kč do 20. ledna).

Poplatek musí být uhrazen vždy před nástupem účastníka do školní družiny.

Číslo účtu školy – 203887430/0600. Do poznámky v platebním příkazu uveďte příjmení a jméno svého dítěte a rok narození. Podrobné informace naleznete v pokynech, které jste obdrželi společně s přihláškou do školní družiny.

Úřední hodiny o prázdninách na pracovišti Jubilejní park

pondělí 2.7.2018   13:00 - 14:00 hod.
středa 29.8.2018   13:30 - 14:30 hod.

Přejeme vám krásné léto! :-)

ŠD u koní

S dětmi ze školní družiny jsme se poslední týden před prázdninami vydali na výlet do přírody. Vyrazili jsme autobusem od školy a dorazili na Sokolnickou chatu v Dobšicích. Děti se projely na koních, zhlédly ukázku dravců, užily si skotačení na hřišti a dovádění se psím kamarádem...

Cvičný požární poplach 21.6.2018

Akční angličtina ve III.B

Někdy jsou naše hodiny angličtiny dost akční. Např. když jsme se učili nakupovat. Seznámili jsme se s britskými librami, kurzovním lístkem, vyrobili jsme si své vlastní libry a pak už hurá na nákupy. Ale největším dobrodružstvím pro nás byla návštěva Hallie a Erika, studentů z USA...

Jak jsme na tom s angličtinou ve IV.C

Angličtina nám dává pořádně zabrat. Zdoláváme ji pomalejším tempem, než ostatní, ale nevzdáváme se. Naučené si stále opakujeme a procvičujeme, zapojujeme všechny naše smysly. Hodiny si dokážeme užít, jen se podívejte.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Naše škola se zapojila 20. 6. do celorepublikové akce T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH. Do projektu se zapojilo na různých místech ČR celkem 60 000 žáků, náš závod jsme zvládli :-)

Knihovna 1.A

I žáci 1.A už jsou čtenáři, a proto jsme se vypravili do knihovny. Paní knihovnice nás seznámila s pravidly v knihovně, trochu nás vyzkoušela z pohádek a nakonec nám dala prostor si knížky libovolně prohlédnout, což nás bavilo nejvíce! Už teď se těšíme na další návštěvu!

Čarovné barvy země

Naše účast ve výtvarné soutěži Čarovné barvy země, se stala úspěšnou pro trojici žaček páté třídy. Dne 14. 6. jsme byly pozvány na slavnostní vyhlášení výsledků v Mikulčicích. Letošní ročník se akce účastnilo velké množství soutěžních děl, proto nás umístění na 4. místě velice těšilo.

Školní koncert našich žáků a hostů

Všem účinkujícím za nádherná vystoupení děkujeme.

Dvorkohraní

Ve čtvrtek 14. 6. proběhlo každoroční Dvorkohraní pro naše budoucí prvňáčky. Malí „skorožáčci“ si zasoutěžili, zasportovali si a seznámili se s další částí naší školy, kterou ještě neznali – s dvorkem a hřištěm. Všechny úkoly splnili a nebáli se ani trošku!

Slavnost Slabikáře - besídka 1.B

Sešli jsme se ve středu 13.6. odpoledne, abychom společně s rodiči oslavili, co jsme se v 1.třídě naučili. Že to byl rok náročný, tak na tom jsme se shodli všichni !

Den dětí

1. června jsme se tradičně sešli na hřišti. Aktovky jsme nechali doma, protože kdo to kdy viděl, učit se na Den dětí? Zvlášť, když to byl pátek a sluníčko se na nás od rána smálo. Společně jsme plnili zábavné a sportovní úkoly. Některé nám daly dost zabrat, u jiných jsme se pořádně zasmáli...

Obrovský úspěch v matematické soutěži KLOKAN 2018

Žák naší školy dosáhl v matematické soutěži KLOKAN 2018 v kategorii Klokánek (IV. a V. třída) maximálního počtu bodů a stal se vítězem celostátního kola. V této kategorii se do soutěže zapojilo celkem 117 232 dětí, tak je první místo ohromným úspěchem. Gratulujeme!

ŠD v muzeu motorismu

Cílem naší čtvrteční vycházky byla návštěva muzea motorismu. Po procházce Gránicemi jsme si prohlédli předválečné automobily, motocykly, traktory i historické kočárky. Jako bonus nás čekala expozice hraček, kterou děti s radostí uvítaly.

Školní výlet 1.B do Western parku Boskovice

Velice pěkný výlet, kde naši žáci zhlédli vystoupení kaskadérů na koních, divadlo kovbojů, mohli si vyzkoušet nákupy sami v malých obchodech westernové vesničky a soutěže pořádané místními animátory.

Sjíždění řeky Dyje 1.B

První vodácký výcvik našich prvňáčků. Moc se nám to líbilo.

4. B spala ve škole

a stihla toho opravdu hodně - procházku k rotundě sv. Kateřiny, nákup v Lidlu, pochutnání na objednané pizze, hry ve třídě a stezku odvahy po potemnělých chodbách školy s plněním úkolů z matematiky, z českého jazyka, z přírodovědy, z vlastivědy a spaní ve snoezelenu...

Sdělení kontaktu na pověřence v rámci GDPR

Základní škola Znojmo, Václavské náměstí 133/8, příspěvková organizace sděluje kontakt na pověřence v rámci GDPR.

Jméno, příjmení pověřence: Mgr. Bc. Ivo Hebelka

Kontaktní údaje na pověřence:
E-mail: ivo.hebelka@muznojmo.cz
Telefon: 515 216 208
Mobil: 739 389 462

Spaní ve školní družině

V pátek 25.5. jsme si vyzkoušeli, jaké to je být ve škole v noci. Družinové nocování jsme zahájili putováním po kostelích, kde jsme plnili připravené úkoly a dozvěděli se různé zajímavosti...

Malí výtvarníci

Po celý školní rok se každý čtvrtek scházejí ,,Malí výtvarníci". Rozvíjejí kreativní nadání a s nadšením si odnášejí své výrobky domů.

Výlet 5.A a 5.B

Ve čtvrtek 3.května jsme se všichni páťáci vydali za krásami Moravského krasu. Program jsme měli opravdu pestrý. Stihli jsme krátké 3D kino, jízdu vláčkem, lanovkou a samozřejmě prohlídku samotné Punkevní jeskyně...

Hra s barvou

zaujala ve výtvarné výchově celou 4. B. Tentokrát se nemalovalo na klasický výkres, ale žáci poprvé malovali temperovými barvami na proložky od vajíček. Úkolem bylo si výtvarně pohrát s barvou, která navíc musí na proložce utvořit promyšlený celek...

Všude se zelená...

Jaro je časem zrození. Při procházce přírodou můžeme narazit na nejedno zvířecí mládě. Prostorové práce zvířat - zajíčků, kuřátek, slepiček... se žákům 4.B moc povedly a školní chodbu rozveselily.

Velký úspěch v recitaci

Čtyři nejúspěšnější žákyně, které vybrala porota ve školním kole recitační soutěže do přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018 Znojmo, nás ve Znojemské Besedě velmi pěkně reprezentovaly. Dvě recitátorky zde sklidily velký úspěch a postup do krajského kola přehlídky recitátorů...

Mc Donald's cup

Naše účast na fotbalovém turnaji Mc Donald's cupu.
2.místo ve skupině 1.-3.tříd.

Pěvecká soutěž

Vítězové školního kola pěvecké soutěže ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK naši školu zastupovali v regionálním kole, které se konalo ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Všem děkujeme za výborné výkony, vzornou reprezentaci školy a žákyni II. B blahopřejeme za postup do finále soutěže...

Cesta za pokladem

O jedno neobyčejné úterní odpoledne ve školní družině se nám postaraly praktikantky ze SPgŠ. Připravily pro nás ,,Cestu za pokladem'' plnou zábavných úkolů v terénu, na jejímž konci na nás čekalo dobře ukryté překvapení. Děkujeme!

Setkání s tóny přírodních národů ve 3. A

Žáci 3.A zažili trochu netradiční hodinu hudební výchovy. Do hodiny k nim zavítal pan Petr Vysočan. Čekala je přednáška spojená s ukázkou netradičních hudebních nástrojích, které si mohli i aktivně vyzkoušet.

Momentky ze zápisu

Momentky ze zápisu do 1. třídy zachytily velké soustředění ve tvářích dětí. Odměnou za jejich výkon byly dobré koláčky, které pro ně upekly naše paní kuchařky, a drobné dárečky vyrobené našimi žáky. Příjemnou atmosféru s námi sdílel vzácný host - pan místostarosta Blaha...

Školní kolo pěvecké soutěže

V pátek 23. 3. se konalo školní kolo pěvecké soutěže ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK. Zpěváci soutěžili ve třech kategoriích - žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. a 4. ročníku a žáci 5. ročníku. Výkony hodnotila odborná porota, ve které zasedly paní učitelky hudební výchovy...

Velikonoční tvoření v muzeu - I. oddělení ŠD

Ve čtvrtek jsme se vydali do Jihomoravského muzea na edukační program Tvořivé Velikonoce. Nejprve jsme si prohlédli krásnou výstavu kraslic, poté si děti s muzejní pedagožkou Eliškou Šťastnou povídali o jaru, velikonočních tradicích a vytvořili si vlastní jarní ornament...

Velikonoční břízky

"Tam za vesničkou na stráni, břízka se k břízce naklání..." I u nás ve Znojmě v centru města na Obrokové ulici vyrostly mladé břízky, které si přišly velikonočně přikrášlit děti z různých škol. Ta naše je tam taky!

Elektronická schránka důvěry

Projekt Nenech to být - www.nntb.cz - je jedna z cest, jak bojovat ve školách s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Nenech to být funguje na principu schránek důvěry, avšak v elektronickém prostředí. Oznamovat lze odkudkoliv, bez obavy, že mě někdo uvidí. Současně, oproti schránce důvěry, je zřejmé, kde dotaz skončí - škola při registraci (zdarma) do systému uvede kontakt na školního metodika prevence a tomu je doručena zpráva ve chvíli, kdy někdo oznámí podnět, kterým je třeba se v dané škole zabývat. Projekt vymysleli brněnští studenti a vyvinuli ho ve spolupráci s Linkou bezpečí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Pedagogicko- psychologickou poradnou v Brně. Pokud vás tedy něco trápí, vyhledejte pomoc na výše uvedených webových stránkách.

Prvouka 3.A

Kdo si myslí, že by mohla být prvouka nudný předmět, ať se někdy podívá do naší 3.A.

Tvoření ve výtvarné výchově

Ve výtvarné výchově jsme využili sněhovou peřinu jako bílý podklad pro naše tvoření. Děti zapojily fantazii a podařily se jim moc hezké výtvory. I když jen na chvíli...

Mami, s tebou to zvládnu!

8.3. v odpoledních a večerních hodinách bylo na Jubilejním parku rušno. Přišli budoucí předškoláčci, aby se seznámili se školou a plnili úkoly, se kterými se jistě setkají i u zápisu. A nebyli sami. Na pomoc jim přišli maminky a tátové...

Školní kolo recitační soutěže

proběhlo na naší škole 23.02.2018. V malé interaktivní učebně se sešli nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd. Poprvé si vyzkoušeli před porotou recitaci i žáci 1. tříd. Všichni žáci předvedli vydařený přednes.

Nezapomenutelný karneval ŠD

To nejlepší z karnevalu 2018: plno krásných kostýmů, výborná hudba, báječná atmosféra, spousta soutěží, kačeří tanec, sladká odměna na závěr a samozřejmě neocenitelná pomoc studentek z GPOA Znojmo.

EXKURZE – 5. A, 5. B

Páťáci zakončili první pololetí výletem do Brna. Cestu autobusem si všichni užili a netrpělivě čekali na připravený program v Hvězdárně a planetáriu v Brně. Přijeli jsme o trochu dříve a tak dětem zbylo dost času na občerstvení a nákup drobných suvenýrů v astro-obchodě.

Na naší škole máme vynikající počtáře

Čtyři žáci a dvě žákyně z pátých tříd úspěšně vypočítali zadané úlohy školního kola matematické olympiády a vyhověli podmínkám pro postup do okresního kola. Jednotlivé úlohy plnili necelé dva měsíce bez časového omezení a stresu za domácí úkol. Řeknete si asi, že to není nic mimořádného. Omyl!! Naši žáci a žákyně sice nastupovali do okresního kola matematické olympiády s obavou, zda se podaří tři příklady v cizím prostředí a ve stresu navíc v limitu 90 minut vyřešit, ale povedlo se! Do okresního kola, které se konalo 24. ledna, se probojovalo 57 žáků z pátých tříd ze třinácti různých škol. Účastníci mohli získat max. 18 bodů, avšak úspěšným řešitelem se stal jen ten žák, který nasbíral 9 a více bodů. A to se právě dětem z 5.A a 5.B dokonale podařilo! Mezi 12 úspěšnými řešiteli (z 57) jich je 5 z Jubilejního parku, což znamená nejvícekrát ve výsledkové listině v porovnání s ostatními školami v okrese. 1 žákyně a 1 žák obsadili vynikající 3. místo, dosáhli 12 bodů a za vítězem zaostali pouze o 3 body, jeden žák získal 11 bodů, což mu vyneslo pěkné 4. místo. Další žák i žákyně se ziskem 9 bodů zaujali 6. místo.
Děkujeme za vynikající reprezentaci a blahopřejeme!

Mami, s tebou to zvládnu!

Dne 8. 3. 2018 v 16:30 hod. v budově školy pořádáme akci pro budoucí prvňáčky Mami, s tebou to zvládnu! Děti s rodiči si projdou školní budovu, budoucí žáčci splní připravené úkoly a nakonec si vyrobí dárek pro maminku k MDŽ.

Pyžamová párty

V rámci pedagogické praxe si studentky SPgŠ připravily pro děti II. oddělení ŠD milé překvapení - pyžamkovou párty. Žáci si na tuto akci přinesli svá pyžama a oblíbeného plyšáka a v patřičném převlečení si zasoutěžili, zatančili a dokonce nechybělo ani občerstvení.

Jsme parta správná ze 4.B

Jsme parta správná ze 4.B, jsme ramalamalama kadinkididinkidum už odpradávna, to šuvabšuvaryvary jupidipumpidum...

Benecko 2018

V lednu letošního roku si žáci naší školy užívali od neděle do pátku zimní radovánky v Krkonoších. Po příjezdu do hor je překvapilo méně sněhu na svahu, ale v pondělí večer začal sníh padat a po celý pobyt padal a padal. Každý den žáci poctivě lyžovali na nedaleké sjezdovce.

ŠD Sněhuláci

Konečně jsme se dočkali a mohli jsme strávit pravé zimní odpoledne na sněhu. Výsledkem jsou naši úžasní sněhuláci.

Zájmová aktivita ŠD Angličtina hrou

Již jedno celé pololetí se zábavnou formou učíme angličtinu. Hrajeme hry, zpíváme písničky, učíme se pomocí kartiček a výukových programů na interaktivní tabuli. Od října jsme se naučili spoustu nových slovíček z tematických okruhů jako barvy, zvířata, počasí aj.

Vánoční výstavka v ŠD 2017

Vánoční besídka 2017

Návštěva vánoční výstavky

Pohodovou předvánoční atmosféru jsme si zpříjemnili návštěvou výstavky SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě. Překrásná vánoční výzdoba, svátečně prostřené stoly, míchané nápoje, cukroví, malování na obličej a další zajímavosti a překvapení čekaly na každého z nás.

Vánoce v ŠD

Také naši školní družinu navštívil Ježíšek a přinesl nám mnoho vánočních dárečků, ze kterých jsme měli obrovskou radost.

Zájmová aktivita ŠD Plavání

Každé úterý odpoledne navštěvujeme krytý plavecký bazén ve Znojmě. Je to skvělé odreagování od školních povinností. V současné době prochází část budovy rekonstrukcí, po celou tuto dobu se až do odvolání plavání pro školní družiny nekoná.

Zájmová aktivita ŠD Gymnastika

My jsme broučci z Jubilejky, známe hvězdy, pevné stojky. Kotrmelce vpřed i vzad pojď se na nás podívat. V pondělí odpoledne se scházíme v tělocvičně naší školy. Hrajeme hry, cvičíme s náčiním a na nářadí. Při cvičení dbáme hlavně na správné pohybové návyky a držení těla.

"Zpěváček" na ZNOJEMSKÉM ADVENTU

Vystoupení našeho sborového zpěvu „Zpěváček“ na ZNOJEMSKÉM ADVENTU. Děkujeme všem, kteří nás na Masarykovo náměstí přišli podpořit.

Vánoční výstavka a besídka

Zveme Vás ve čtvrtek 21. prosince v 10:05 nebo v 17:00 hodin na naši VÁNOČNÍ BESÍDKU. Od 8:00 do 17:00 hodin můžete navštívit VÁNOČNÍ VÝSTAVKU v družině.

Poděkování

Vážení rodiče, prarodiče, s Vaší pomocí žáci nashromáždili v měsící listopadu téměř 7 500 kg papíru. Získaná částka 14 056,- Kč bude použita na úhradu edukačních programů pro žáky. Děkujeme za spolupráci! (Žáci byli za své úsilí sladce lízátkově i věcně odměněni.)

Černá hodinka s HEJKALEM

Děti předškolního věku a žáci prvních tříd se sešli jednoho podvečera v tělocvičně naší školy a společně se strašidýlkem HEJKALEM strávili příjemné chvilky. Na programu bylo stínové divadlo, poznávání různých zvuků, zpěv při hře na kytaru, nebo rozsvěcování světýlek na strop.

Mikuláš

5.12.2017 to snad bez Mikuláše ani nejde. Tentokrát však ani bez ČERTA.

Čertovská diskotéka

V pondělí, 4. 12. 2017, měli možnost zařádit si všichni čerti ze školní družiny na "Čertovské diskotéce". I přesto, že celá atmosféra diskotéky byla podkreslena dupotem čertích kopyt, trouflo si zatrsat také několik andělů...

Koulovačka na otužování

Letos jsme již měli štěstí - zažili jsme první koulovačku a těšíme se na další s heslem: "Otůžo je zdraví naše, ničeho se nebojíme, vítězství je naše!!!

Muzikoterapie v 1.A

Nezapomenutelná záležitost ve výuce s panem Vysočanem.

Třída 1.A plná čertíků, ale i andělů

Pani učitelka v roli ANDĚLA. Báječný den.

Výtvarná dílna v 1.A č.2

Konec podzimu - začíná zima - oplatek s Martinem - a čekáme na ŠTĚDRÝ DEN.

Výtvarná dílna v VI. oddělení ŠD č.2

Konec podzimu - stavíme sněhuláky a zasněžíme stromy.

Učení v plném proudu

Podzim už začal i v 1.A

Policejní den

Vánoční stromeček

Zdobení vánočních stromečků na ulici Obrokova se stalo již znojemskou tradicí, do které se každoročně zapojuje i naše škola. V letošním roce nám se zdobením pomáhaly i sněhové vločky…

Předvánoční návštěva

Měli jste vidět údiv a radost na tvářích dětí z přípravné třídy a prvňáčků, když k nim (naprosto nečekaně) na návštěvu přišli Santa, paní Santová a sobík. Ubezpečili děti, že přípravy na Vánoce probíhají zcela podle plánu, a na oplátku je pozvali na návštěvu k nim. Ptáte se kam? To už vám děti prozradí samy.

(Ne)alko?

Je preventivní program Společnosti Podané ruce o prevenci pití alkoholu, který nastínil žákům 4. tříd problematiku užívání alkoholu. Během 2 vyučovacích hodin si žáci vyzkoušeli různé aktivity, např. jak vidí opilý člověk (díky simulátoru opilosti).

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Výukový program Biskupství brněnského pojatý jako zážitková hodina nadchl žáky 4.B. Vedl je k zamyšlení nad základními lidskými hodnotami. Žáci se dozvěděli informace o svátku Památka zesnulých a o svátku Halloween.

NP Podyjí

O jediném moravském národním parku - NP Podyjí - vyprávěla žákům 4. tříd PhDr. Markéta Frindová Jelínková.

Halloweenské básnění a tvoření ve 4.B
Autoři básničky: společná práce žáků

O Halloweenu jsme si povídali, hodně jsme se dozvěděli. Víme, proč se svátek slaví, Halloween nás prostě baví. Strašidelných příběhů se nebojíme, pak si dýni ozdobíme. Symbolem jsou černé kočky a ty svítí svými očky. Papírové pavouky jsme vyrobili, strašidelné hrady jimi ozdobili. Tím končí naše básnička a zamňouká černá kočička. Mňau...

Panáček Bovýsek

Poznali jste postavu na fotce? Ano, máte pravdu! Opět k nám na návštěvu přijel panáček Bovýsek. Zavítal do přípravné třídy a k žákům nižších ročníků, aby je trochu vyzkoušel ze znalosti ovoce a zeleniny. Za odměnu jim rozdal zeleninovo - ovocné pexeso. (To vše díky projektům Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.)

Sběr žaludů a kaštanů

Každým rokem v rámci spolupráce s Lesy České republiky naši žáci sbírají žaludy (ty nejkvalitnější jsou použity k výsevu)a kaštany, aby pomohli k zajištění potravy lesním zvířátkům. Všichni byli za své úsilí odměněni mlskou, nejlepší výkony si zasloužily věcné odměny. Zbytek ze získané částky 2 554,- Kč použije Sdružení rodičů na nákup diplomů a pochvalných listů pro žáky.

Černá hodinka s Hejkalem

Ve čtvrtek 30. listopadu zveme k nám do školy, tedy přesněji do tělocvičny, všechny předškoláčky (v 16:30 hod.) a naše prvňáčky (v 17:30 hod.) na Černou hodinku s Hejkalem. Vejděte boční brankou pro družinu a s sebou vezměte baterku a dobrou náladu! Nezapomeňte!

Zdobení dýní ve 4.B

Zdobení dýní bavilo všechny žáky, kteří tvořili ve skupinách. Měli za úkol ztvárnit temperovou barvou obličej na dýni. Dýně jako symbol Halloweenu nám vyzdobily třídu. Děkujeme žákům, kteří dýně do výuky donesli.

Strašidelný Halloween

Každoročně si v hodinách angličtiny připomínáme svátek anglicky mluvících zemí Halloween. Kromě tradičního pořekadla Trick o treat se třeťáci naučili strašidelnou říkanku, vyluštili halloweenskou křížovku s tajenkou. Čtvrťáci cestou strašidelným bludištěm našli všechny symboly Halloweenu...

Nebojíme se ukázat, co umíme

Jsme páťáci, takže už máme s angličtinou jisté zkušenosti. A pokud se naskytne zajímavé téma, jako například Domov a bydlení, dovedeme si s ním vyhrát, aby výsledek stál za to. Práce se slovníkem je pro nás samozřejmostí, trocha tvoření je příjemným zpestřením...

Mluvíme anglicky

Ze skupiny žáků, kteří v loňském školním roce navštěvovali nepovinný předmět Mluvíme anglicky (výuka byla podpořena z projektu Kolumbus), se tři odvážlivci přihlásili ke zkoušce Cambridge Young Learners Exams, náročnost Movers, úroveň A1, aby prokázali kvalitní znalosti angličtiny v oblasti čtyř dovedností: čtení, psaní, ústního projevu a poslechu. Zářijové předání certifikátů o absolvování zkoušky se stalo malou slavností. (V ČR uznávají zkoušky Cambridge English ministerstva a státní organizace, vysoké školy, četné vzdělávací instituce i soukromé firmy a společnosti.)

Národní park Podyjí přichází do škol

Naši druháčci přivítali ve škole milou návštěvu z Národního parku Podyjí. Paní ing. Svatava Holubová provedla děti ve svém činnostním programu úžasnou živočišnou říší v údolí řeky Dyje. Děkujeme.

4. B mezi policisty...

Co bylo k vidění? Ukázky výcviku policejních psů, výstroj a výzbroj policistů, ukázky Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ad. Žáci se aktivně zapojili do ukázek a obohatili své znalosti.

Houbařská sezona ve 4. B vrcholí

Žáci ve výuce výtvarné výchovy nakreslili černou fixou houby dle vlastní fantazie a dali jim povedené názvy, např. šupinatka kudrnatá, zubatec ďáblovitý, spirálka bublinovatá, kudrlinka fixová.... Všem kreslířům přibyla do žákovské knížky další jednička :)

Seznamovací hry 1.B

Není lepší formy seznámení mezi dětmi formou hry. Pozvali jsme naši paní psycholožku Kneblovou a nechali organizaci her na ní. Dětem se akce moc líbila, za dvě hodiny času plných seznamovacích aktivit se děti měly možnost více seznámit a spolu spolupracovat. Děti byly velice šikovné...

Úspěšné zahájení školního roku 2017/18

Sbíráme víčka

Po celý školní rok budeme opět sbírat víčka z PET lahví, abychom přispěli nemocným dětem na jejich léčbu.

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman