ZŠ Václavské nám.
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Jubilejní park 23, Znojmo     Tel. 739 389 034

Aktuality, oznámení

Plavba do nové školy

Čeká mě nové dobrodružství. Jaké to je?
„No přece odplouvání do nové školy.“
Připadám si jako malý námořník, který má před sebou další životní dobrodružnou neznámou plavbu. Než na ni popluji, musím ještě doplout do přístavu s názvem: „Ukončení 5. třídy.“

Jsem kapitánem zaoceánské lodi jménem Neptun a plavím se se svou posádkou. Zatím kotvím v přístavu Jubilejní park. Coby kapitán se tam učím stále nové věci. Dá se říct, že mi učení jde a za chvíli se konečně nalodím na Neptuna a vydám se na dlouhou celoroční plavbu na ostrov Kravsko.

Bohužel popluji sám, protože ostatní námořníci plují jiným směrem. I když jsem kapitán, přepadá mě smutek, že některé námořníky už nemusím vidět. Ale co bych byl za kapitána, který by se bál vyplout do neznámých vod?

„Konečně vyplouvám! Držte mi palce!“
V přístavu je plno lidí, všichni mi mávají a přejí šťastnou plavbu. Moře je rozbouřené, nevyzpytatelné a plné nového neočekávaného dobrodružství. Jako kapitán jsem v náročné plavbě obstál. V dáli vidím dávno očekávaný ostrov Kravsko, který bude přístavem pro mou loď a pro mě na dlouhou dobu.

Po prvním školním roce se nalodím na Neptuna, jako kapitán zadávám kurz Jubilejní Park. Jsem zvědavý, jak se škola změnila po přestavbě a jestli potkám své bývalé námořníky s paní Admirálkou. K mému překvapení je škola hezky přestavěna a v hlavních dveřích mě vítá paní Admirálka (paní učitelka Martínková). Jsem rád, že na mě nezapomněla. Tím mé dobrodružství nekončí, jako kapitán lodi pořád někam pluji - i do neznámých vod.

Štěpán Šalamoun, V. A

PLAVBA PO ZNOJMĚ

Na plavbu se vydáme,
do batohu přidáme:
plavky, pití, ručníky,
budeme se baviti.
Poplujeme na Slovenskou,
mají školu velikánskou.
A Václavák taky
spatří naše zraky.
Plavba bude trvat rok,
jako bratrův velký krok.

Irena Mládková, V. A

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE K REKONSTRUKCI ŠKOLY

Vážení rodiče,
dle sdělení odboru investic a technických služeb byla schválena zadávací dokumentace k výběrovému řízení na rekonstrukci pracoviště Jubilejní park budovy B. Nyní bude následovat zveřejnění zakázky na profilu zadavatele, to znamená vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Od dalších fázích přípravy na realizaci stavby budete samozřejmě informováni.

Přednáška o včelách s ochutnávkou medu

Čtvrteční dopoledne 24.ledna bylo v 1. B na Jubilejním parku poučné a sladké zároveň. Děti si totiž vyslechly zajímavou přednášku o včelkách, prohlédly si pár nezbytných pomůcek pro práci včelařů, vyzkoušely si ochranný oděv pro malé včelaře a většina dětí si pochutnala na třech druzích voňavého medu. Ochutnávka „Boženčina medu“ měla u dětí velký úspěch, takže si ji v závěru ještě jednou zopakovaly. Manželé Dobešovi – včelaři z Mikulovic u Znojma dětem také přinesli dárečky v podobě omalovánky a dřevěného joja, ze kterých měly děti velkou radost.

Od roku 2003 vede paní Božena Dobešová včelařský kroužek při ZŠ Mikulovice a posledních bezmála 10 let slaví velké úspěchy se začínajícími včelaři v soutěži Zlatá včela, kde její svěřenci obsazují přední příčky v regionálních i celostátních kolech. Jednou se také poštěstila reprezentace České republiky u jedné žákyně ze starších dětí ZŠ.

Na konci přednášky si děti odpočinuly u hezké pohádky s ponaučením. Nyní už se těší, až budou v pracovních činnostech tvořit buňky se včelkami a jak bohatá potom bude projektová nástěnka.

Lucie Dobešová a Petr Jandora

Fotogalerie ZDE

Námořníci, na palubu!

Dne 7.3.2019 v 16:30 hodin pořádáme v budově školy Jubilejní park akci pro budoucí prvňáčky a přípravkáčky. Děti s rodiči si projdou školní učebny, splní zábavné úkoly a nakonec možná přijde i překvapení...

Těšíme se na vás!

BUDEME MÍT PRVŇÁKA?

K dubnovému zápisu do prvních tříd jsou ze zákona povinné se dostavit všechny děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku, včetně dětí, jejichž rodiče z nejrůznějších důvodů uvažují o odložení školní docházky.

Co je to školní nezralost? Zjednodušeně se dá říci, že mozek dítěte ještě není natolik vyvinutý, aby byl připravený ke strukturované školní práci. Nezralé dítě bývá rychle unavené, nedokáže se soustředit, je roztěkané, nevydrží u jednoho úkolu, nedovede si poradit s neúspěchem.

Krom této vyzrálosti je pak nutné, aby dítě mělo zvládnuté některé základní dovednosti – správně držet tužku, nakreslit podle zadání jednoduchý obrázek, napodobit jednoduché tvary, mít dobrou výslovnost, umět samostatně vyprávět, vytleskat slabiky, určit první případně i poslední hlásku ve slově, najít rozdíly na obrázcích, orientovat se v prostoru, počítat do deseti apod.

Nad odložením školní docházky bychom se měli zamyslet, je-li dítě fyzicky slabé, často nemocné. Důvodem ke zvážení odkladu mohou být i probíhající zásadnější změny v rodině (rozpad rodiny, narození sourozence, stěhování apod.).

Pokud máte pochybnosti, zda je vaše dítě pro školu dostatečně zralé a připravené, případně na toto téma vedete doma dlouhé debaty s partnery nebo prarodiči, zveme vás do Rodičovské kavárny s tématem: „Budeme mít prvňáka?“, která proběhne 21. 2. 2018 v 17 hod na ZŠ Václavské náměstí.

S problematikou školní zralosti vás seznámí a na vaše případné dotazy budou odpovídat speciální pedagožky Petra Špačková (ředitelka PPP) a Lenka Komůrková a školní psycholožka Eva Kneblová.

Benecko 2019

Krásné a nezapomenutelné dny plné sněhu, zábavy a samozřejmě i lyžování si užívali žáci naší školy v překrásném prostředí Benecka v Krkonoších. Již ze zpráv jsme věděli, že je letos na horách velké množství sněhu, z čehož jsme měli obrovskou radost. Hned první den jsme se rozdělili do družstev a lyžařský výcvik mohl začít. I přes mlhy, sněžení a někdy také nepříjemný vítr jsme statečně dopoledne i odpoledne lyžovali. Po náročném dni jsme měli každý večer program – hry, film, besedu se záchrannou službou, diskotéku…. Tradičně se konal i výšlap na rozhlednu Žalý, procházku zasněženým lesem jsme si moc užili. Poslední den jsme zakončili slalomem.

Fotogalerie ZDE

SDĚLENÍ STRÁVNÍKŮM

Oznamujeme všem strávníkům, že v době jarních prázdnin od 11. do 15. února 2019 je z provozních důvodů uzavřena školní jídelna na ul. Přemyslovců 8 i výdejna na Jubilejním parku 23.

Čertovská diskotéka

V úterý, 4. 12. 2018, měli možnost zařádit si všichni čerti ze školní družiny na "Čertovské diskotéce". I přesto, že celá atmosféra diskotéky byla podkreslena dupotem čertích kopyt, trouflo si zatrsat také několik andělů. Všichni si užili pořádné pekelné práce, jako: Přikládání pod kotlem, převážení duší do pekla, cestu peříčka do nebíčka, bramborovou projížďku, a také let na koštěti. V závěru všichni za dobře vykonanou práci dostali sladkou odměnu.

Fotogalerie ZDE

MIMOŘÁDNÁ PLENÁRNÍ SCHŮZE

Vážení rodiče,

24. ledna 2019 se v 17 hodin uskuteční plenární schůze Sdružení rodičů. Budete informováni o připravované rekonstrukci budovy B odloučeného pracoviště Jubilejní park 23, která se uskuteční v příštím školním roce.

Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy

Vánoční výstavka

Výstava vánočních výrobků a výtvarných prací účastníků ŠD i žáků naší školy se opět vydařila. Potvrdit to mohou všichni, kdo se přišli pokochat krásou rozmanitých dekorací, svícnů, přání a vánočních perníčků. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a organizace vánoční výstavy podíleli a kdo ji navštívili.

Fotogalerie ZDE

Vánoční besídka

Vánoční besídka je už na naší škole tradice. I letos jsme se na ten slavný den, kdy se naši žáci promění v nadějné herce, tanečníky, sportovce i zpěváky, všichni těšili. Jako každoročně jsou naše vystoupení velmi různorodá, ale vždy přesně ušitá na míru našich žáčků. Věřte, že nervozita je velká, vždyť není nic jednoduchého vystoupit na jeviště, překonat trému a podat dobrý výkon. Nepokazit nic všem svým kamarádům ze třídy vyžaduje udržet kázeň, pamatovat si text a také pozornost, abych se zapojil v pravou chvíli. Je to týmová práce, kterou prokazujeme, co už všechno umíme! To nejvíce ocení naši věrní dospěláci – prarodiče a rodiče. Jako bonus a velkou poctu vnímáme, když nás ocení i kamarádi a sourozenci, obzvláště ti starší.


20. prosince jsme zazářili všichni od přípravné třídy až po páťáky. Pro případ, že byste nevěřili, poskytujeme odkaz na jedno z mnoha krásných vystoupení, které nahrál a vložil jeden z rodičů.

Video č1 ZDE
Video č2 ZDE
Fotogalerie ZDE

Výuka s NP Podyjí - II.B

Na podzim jsme absolvovali terénní výuku v NP Podyjí. Nejprve jsme měli v tělocvičně školy krátkou besedu , a pak jsme šli na praktickou vycházku do Podyjí pozorovat podzimní přírodu.

Fotogalerie ZDE

Festival dračích lodí Znojmo - žáci 2.tříd

V září jsme se zúčastnili této krásné sportovní akce. Naše posádky si zaslouží velký obdiv za skvělé výkony na dračích lodích.

Fotogalerie ZDE

Muzikoterapie ve II. B

Dvakrát ve školním roce se snažíme relaxovat a vzdělávat v hudbě s Petrem Vysočanem. Máme rádi alternativní výuku na terapeutické nástroje, bubnování se zpěvem a učit se základy dynamické relaxace.

Fotogalerie ZDE

Upozornění školní družiny

Vážení rodiče,

nezapomeňte, prosím, do 20. ledna 2019 uhradit poplatek za školní družinu / druhé pololetí. Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc, hradí se převodem z účtu. Číslo účtu školy – 203887430/0600. Do poznámky v platebním příkazu uveďte příjmení a jméno svého dítěte a rok narození. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, nemůže Vaše dítě ve školní družině pobývat ( viz. Vniřní řád školní družiny).

Mgr. Romana Binderová
vedoucí vychovatelka ŠD


OZNÁMENÍ O ORGANIZAČNÍM OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelka školy oznamuje, že od 1. ledna 2019 dojde z legislativních a ekonomických důvodů ke snížení počtu oddělení školní družiny ze sedmi na šest oddělení. Opatřením dojde k přeřazení některých účastníků do jiných oddělení, provoz družiny od 6:00 do 17:00 (včetně zájmových kroužků) však bude zachován.

Mgr. Renata Jahodová
ředitelka školy


Vánoční přání


JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Sníh se potichounku snáší, zima jiskří, doma to voní cukrovím, čas se zastaví… jsou svátky. Chvíle, které trávíme s nejbližšími a zahrnujeme je láskou. Těm, kteří nemají takové štěstí být v blízkosti milovaných, jsme přinesli kousek dobrého srdce ručně vyráběnými přáními. Andělé, stromečky, hvězdičky a upřímná slova dětí, které se na výrobě podílely.

„Ježíškova vnoučata“ nemyslí jen na sebe a s radostí vytvořila přes 300 přání pro babičky a dědečky z domovů pro seniory. Každé poselství našich šikovných výtvarníků se dostane do rukou těm potřebným a my budeme doufat, že udělají stejnou radost jako nám při jejich výrobě.


Fotogalerie ZDE

VÁCLAVÁK NA PÓDIU

Kdo z nás by si nechtěl vyzkoušet kousek té opravdovské slávy, vidět pod sebou publikum, slyšet potlesk a povzbuzující pobrukování? Naši žáci – pěvecký sbor a kroužek bubnování z Jubilejního parku a Společenský kroužek z Václavského náměstí - si to v rámci veřejného vystoupení užili dnes, 12. 12. 2018, plnými doušky na Znojemském adventu.
Celá ta sláva proběhla na náměstí T. G. Masaryka, slavnostně a vánočně vyzdobeném. Lidé se zastavují ve vánočním shonu, občerstvují se u lahůdkových chaloupek a poslouchají příjemnou hudbu.
Nám dnes hoooodně tleskali. Ke kytaře i bubínkům sice přimrzaly prsty a dlaně, od pusy nám šla pára, ale ten pocit, vážení, to byla kráááása.

A nezapomeňte!
Vy a setkání s přáteli
je důležitější než uklizený byt
a drahé dárky.

Fotogalerie ZDE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. prosince nás navštívil Mikuláš. Spolu s čerty a andělem si od dětí vyslechl krásné básničky a písničky, za které je odměnil malou sladkostí.

Speciální poděkování patří studentům GPOA Znojmo, kteří nám pomohli toto překvapení pro děti uskutečnit..

Žáci I.A a I.B

Fotogalerie ZDE

Už jsme čtenáři...

Úterý 4. prosince byl pro nás významný den. Ne vždy máte tu možnost zachraňovat princeznu a setkat se se samotným králem. A to vše u příležitosti pasování na čtenáře.
A nebylo to vše jen tak. Získat pět klíčů od pěti zámků a osvobodit princeznu zamčenou ve věži za pěti dveřmi od nás vyžadovalo už značné dovednosti a znalosti.
Soutěžili jsme v osmi skupinách, kde jsme četli slabiky i slova, psali, přiřazovali je i závodili. Uspěli jsme všichni.
Odměnou nám bylo nejen pět klíčů a osvobození princezny, ale i pasování panem králem do řádu rytířského – čtenářského.
Celé dopoledne se vydařilo, obstáli jsme ve všech disciplínách a prokázali jsme, že tři měsíce práce přineslo ovoce a my jsme opravdu čtenáři.
Hrdě už čteme ze Slabikáře.

Žáci I.A a I.B

Fotogalerie ZDE

HRÁTKY S VRÁNOU

Ke konci měsíce listopadu se sešli předškoláci a prvňáci v tělocvičně naší školy a společně s vránou Evičkou prožili příjemné odpoledne. Děti zhlédly stínové divadélko, zacvičily si, zatančily a zazpívaly. Také si odnesly pěkný výrobek a skoro vysvícené baterky!

Fotogalerie ZDE

PEKELNÁ ŠKOLA V 1. A

Pátého prosince se naše třída proměnila, stala se z ní pekelná třída plná malých čertíků v čele s paní Luciferovou. Společně vyřešili pekelné úkoly v matematice i českém jazyce, naučili se čertovskou básničku, zatančili čertí tanečky a vyrobili papírové čertíky. Nakonec nás přišel navštívit i Mikuláš s jeho družinou a my jsme dostali sladkou odměnu. Všichni jsme si tento den moc užili.Fotogalerie ZDE

Stromeček na Obrokové ulici

Tyto krásné sněhuláky vyrobily šikovné děti ze školní družiny na vánoční stromeček naší školy. Stromeček se každoročně nachází v době adventu na ulici Obroková. Posuďte sami, jak se jim ozdoby podařily.Fotogalerie ZDE

UČÍME SE PODNIKAT + POZVÁNKA

Jsme žáci IV. B a zapojili jsme se do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“. Tento projekt nás učí rozumět světu financí. Interaktivní a hravou formou se seznamujeme s hospodařením s penězi, rozvíjíme svoje kreativní myšlení a zároveň také posilujeme týmového ducha.

Z nás, desetiletých žáčků, se stali podnikatelé, kteří založili vlastní firmu. Zvolili jsme pro ni jméno Jutrláci (JUbilejní park, čTvRťáci a škoLÁCI). Naším cílem je půjčku získanou od bankovního ústavu zhodnotit a ze zisku peněz uspořádat společný výlet. Část zisku bychom chtěli také použít na zakoupení potřeb a krmiva do útulku pro opuštěná zvířata.

Už dva měsíce vyrábíme především vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů, které budeme nabízet k prodeji na závěrečném Jarmarku. Všichni jste srdečně zváni.

Fotogalerie ZDE

SVATÝ MARTIN V 1. A

V pátek 9. listopadu jsme v naší třídě oslavili svátek sv. Martina. Na husičce jsme si sice nepochutnali, ale vyřešili jsme spoustu zábavných úkolů, přečetli si legendu o sv. Martinovi a vyrobili martinského koně. I když se o týden opozdil, přece jen na bílém koni přijel a my se dočkali prvních sněhových vloček.

Fotogalerie ZDE

Vzpomínka na první školní den

Od začátku školního roku uplynuly již tři měsíce, ale na první školní den všichni rádi vzpomínáme.

Fotogalerie ZDE

Slavíme 100. narozeniny ČR

Před sto lety, 28. října 1918, bylo vyhlášeno Československo! A to by bylo, abychom to společně neoslavili. Připravili jsme se na slavnostní narozeninový den a hned ráno jsme začali. Čekalo na nás několik překvapení. Ta nám přiblížila, jak se Československo „narodilo“, co všechno zažilo, když bylo ještě v plenkách, i jak složité mělo dospívání. Viděli jsme i krátké videoukázky ze hry Strakonický dudák, a další sváteční specialitky. Vyzkoušeli jsme si matematiku, která nás poutavě držela v období vzniku republiky. Dále jsme se seznámili se všemi prezidenty, kteří naši republiku vedli a doplnili si pravopisné cvičení, které bylo vlastně dopisem pro císaře. Napsali ho národomilci. Aby si ho císař přečetl a uznal nás za právoplatný národ, musel být text bez chyby, což se nám k velké radosti nás všech povedlo. Na závěr jsme se navzájem podělili o přání do naší společné, české budoucnosti.

Na tento projektový den dlouho nezapomeneme, protože teď už dobře víme, že máme naši republiku rádi a že jsme hrdými Čechy!

Fotogalerie ZDE

Pojďme si povídat o autismu

Pojďme si povídat o autismu ve čtvrtek 29.11.2018 v 16.30 hodin v interaktivní učebně školy Jubilejní park. Toto povídání je určeno pro rodiče dětí, které trpí poruchou autistického spektra, pro všechny, kteří se s touto problematikou setkávají.

Hrátky s vránou

Zveme všechny předškoláčky a prvňáčky na Hrátky s vránou. Sejdeme se v úterý 27.11.2018 v 17 hodin (předškoláčci) a v 18 hodin (prvňáčci) v naší tělocvičně, vchod boční brankou pro družinu. S sebou vezměte baterku a dobrou náladu!

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (sanace, malování prostor školy a pokládka podlahy po havárii vody) ve dnech

31. 10. 2018 – 2. 11. 2018

pro žáky odloučeného pracoviště Jubilejní park 23 ředitelské volno.

Škola bude uzavřena včetně přerušení činnosti školní družiny a školní výdejny.

Mgr. Renata Jahodová

ředitelka školy

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

Milí školáci, vážení rodiče, nezapomeňte !!!
Nový školní rok odstartujeme v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v tělocvičně naší školy, v případě příznivého počasí na čerstvém vzduchu na hřišti.

Těšíme se na Vás

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,
nezapomeňte, prosím, nejpozději do 20. srpna 2018 uhradit poplatek za školní družinu. Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc. Hradí se převodem z účtu, jednorázovým platebním příkazem 1 x ročně (1 000,- Kč do 20. srpna), případně 2x ročně (500,- Kč do 20. srpna + 500,- Kč do 20. ledna).

Poplatek musí být uhrazen vždy před nástupem účastníka do školní družiny.

Číslo účtu školy – 203887430/0600. Do poznámky v platebním příkazu uveďte příjmení a jméno svého dítěte a rok narození. Podrobné informace naleznete v pokynech, které jste obdrželi společně s přihláškou do školní družiny.

Úřední hodiny o prázdninách na pracovišti Jubilejní park

pondělí 2.7.2018   13:00 - 14:00 hod.
středa 29.8.2018   13:30 - 14:30 hod.

Přejeme vám krásné léto! :-)

ŠD u koní

S dětmi ze školní družiny jsme se poslední týden před prázdninami vydali na výlet do přírody. Vyrazili jsme autobusem od školy a dorazili na Sokolnickou chatu v Dobšicích. Děti se projely na koních, zhlédly ukázku dravců, užily si skotačení na hřišti a dovádění se psím kamarádem...

Cvičný požární poplach 21.6.2018

Akční angličtina ve III.B

Někdy jsou naše hodiny angličtiny dost akční. Např. když jsme se učili nakupovat. Seznámili jsme se s britskými librami, kurzovním lístkem, vyrobili jsme si své vlastní libry a pak už hurá na nákupy. Ale největším dobrodružstvím pro nás byla návštěva Hallie a Erika, studentů z USA...

Jak jsme na tom s angličtinou ve IV.C

Angličtina nám dává pořádně zabrat. Zdoláváme ji pomalejším tempem, než ostatní, ale nevzdáváme se. Naučené si stále opakujeme a procvičujeme, zapojujeme všechny naše smysly. Hodiny si dokážeme užít, jen se podívejte.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Naše škola se zapojila 20. 6. do celorepublikové akce T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH. Do projektu se zapojilo na různých místech ČR celkem 60 000 žáků, náš závod jsme zvládli :-)

Knihovna 1.A

I žáci 1.A už jsou čtenáři, a proto jsme se vypravili do knihovny. Paní knihovnice nás seznámila s pravidly v knihovně, trochu nás vyzkoušela z pohádek a nakonec nám dala prostor si knížky libovolně prohlédnout, což nás bavilo nejvíce! Už teď se těšíme na další návštěvu!

Čarovné barvy země

Naše účast ve výtvarné soutěži Čarovné barvy země, se stala úspěšnou pro trojici žaček páté třídy. Dne 14. 6. jsme byly pozvány na slavnostní vyhlášení výsledků v Mikulčicích. Letošní ročník se akce účastnilo velké množství soutěžních děl, proto nás umístění na 4. místě velice těšilo.

Školní koncert našich žáků a hostů

Všem účinkujícím za nádherná vystoupení děkujeme.

Dvorkohraní

Ve čtvrtek 14. 6. proběhlo každoroční Dvorkohraní pro naše budoucí prvňáčky. Malí „skorožáčci“ si zasoutěžili, zasportovali si a seznámili se s další částí naší školy, kterou ještě neznali – s dvorkem a hřištěm. Všechny úkoly splnili a nebáli se ani trošku!

Slavnost Slabikáře - besídka 1.B

Sešli jsme se ve středu 13.6. odpoledne, abychom společně s rodiči oslavili, co jsme se v 1.třídě naučili. Že to byl rok náročný, tak na tom jsme se shodli všichni !

Den dětí

1. června jsme se tradičně sešli na hřišti. Aktovky jsme nechali doma, protože kdo to kdy viděl, učit se na Den dětí? Zvlášť, když to byl pátek a sluníčko se na nás od rána smálo. Společně jsme plnili zábavné a sportovní úkoly. Některé nám daly dost zabrat, u jiných jsme se pořádně zasmáli...

Obrovský úspěch v matematické soutěži KLOKAN 2018

Žák naší školy dosáhl v matematické soutěži KLOKAN 2018 v kategorii Klokánek (IV. a V. třída) maximálního počtu bodů a stal se vítězem celostátního kola. V této kategorii se do soutěže zapojilo celkem 117 232 dětí, tak je první místo ohromným úspěchem. Gratulujeme!

ŠD v muzeu motorismu

Cílem naší čtvrteční vycházky byla návštěva muzea motorismu. Po procházce Gránicemi jsme si prohlédli předválečné automobily, motocykly, traktory i historické kočárky. Jako bonus nás čekala expozice hraček, kterou děti s radostí uvítaly.

Školní výlet 1.B do Western parku Boskovice

Velice pěkný výlet, kde naši žáci zhlédli vystoupení kaskadérů na koních, divadlo kovbojů, mohli si vyzkoušet nákupy sami v malých obchodech westernové vesničky a soutěže pořádané místními animátory.

Sjíždění řeky Dyje 1.B

První vodácký výcvik našich prvňáčků. Moc se nám to líbilo.

4. B spala ve škole

a stihla toho opravdu hodně - procházku k rotundě sv. Kateřiny, nákup v Lidlu, pochutnání na objednané pizze, hry ve třídě a stezku odvahy po potemnělých chodbách školy s plněním úkolů z matematiky, z českého jazyka, z přírodovědy, z vlastivědy a spaní ve snoezelenu...

Sdělení kontaktu na pověřence v rámci GDPR

Základní škola Znojmo, Václavské náměstí 133/8, příspěvková organizace sděluje kontakt na pověřence v rámci GDPR.

Jméno, příjmení pověřence: Mgr. Bc. Ivo Hebelka

Kontaktní údaje na pověřence:
E-mail: ivo.hebelka@muznojmo.cz
Telefon: 515 216 208
Mobil: 739 389 462

Spaní ve školní družině

V pátek 25.5. jsme si vyzkoušeli, jaké to je být ve škole v noci. Družinové nocování jsme zahájili putováním po kostelích, kde jsme plnili připravené úkoly a dozvěděli se různé zajímavosti...

Malí výtvarníci

Po celý školní rok se každý čtvrtek scházejí ,,Malí výtvarníci". Rozvíjejí kreativní nadání a s nadšením si odnášejí své výrobky domů.

Výlet 5.A a 5.B

Ve čtvrtek 3.května jsme se všichni páťáci vydali za krásami Moravského krasu. Program jsme měli opravdu pestrý. Stihli jsme krátké 3D kino, jízdu vláčkem, lanovkou a samozřejmě prohlídku samotné Punkevní jeskyně...

Hra s barvou

zaujala ve výtvarné výchově celou 4. B. Tentokrát se nemalovalo na klasický výkres, ale žáci poprvé malovali temperovými barvami na proložky od vajíček. Úkolem bylo si výtvarně pohrát s barvou, která navíc musí na proložce utvořit promyšlený celek...

Všude se zelená...

Jaro je časem zrození. Při procházce přírodou můžeme narazit na nejedno zvířecí mládě. Prostorové práce zvířat - zajíčků, kuřátek, slepiček... se žákům 4.B moc povedly a školní chodbu rozveselily.

Velký úspěch v recitaci

Čtyři nejúspěšnější žákyně, které vybrala porota ve školním kole recitační soutěže do přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018 Znojmo, nás ve Znojemské Besedě velmi pěkně reprezentovaly. Dvě recitátorky zde sklidily velký úspěch a postup do krajského kola přehlídky recitátorů...

Mc Donald's cup

Naše účast na fotbalovém turnaji Mc Donald's cupu.
2.místo ve skupině 1.-3.tříd.

Pěvecká soutěž

Vítězové školního kola pěvecké soutěže ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK naši školu zastupovali v regionálním kole, které se konalo ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Všem děkujeme za výborné výkony, vzornou reprezentaci školy a žákyni II. B blahopřejeme za postup do finále soutěže...

Cesta za pokladem

O jedno neobyčejné úterní odpoledne ve školní družině se nám postaraly praktikantky ze SPgŠ. Připravily pro nás ,,Cestu za pokladem'' plnou zábavných úkolů v terénu, na jejímž konci na nás čekalo dobře ukryté překvapení. Děkujeme!

Setkání s tóny přírodních národů ve 3. A

Žáci 3.A zažili trochu netradiční hodinu hudební výchovy. Do hodiny k nim zavítal pan Petr Vysočan. Čekala je přednáška spojená s ukázkou netradičních hudebních nástrojích, které si mohli i aktivně vyzkoušet.

Momentky ze zápisu

Momentky ze zápisu do 1. třídy zachytily velké soustředění ve tvářích dětí. Odměnou za jejich výkon byly dobré koláčky, které pro ně upekly naše paní kuchařky, a drobné dárečky vyrobené našimi žáky. Příjemnou atmosféru s námi sdílel vzácný host - pan místostarosta Blaha...

Školní kolo pěvecké soutěže

V pátek 23. 3. se konalo školní kolo pěvecké soutěže ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK. Zpěváci soutěžili ve třech kategoriích - žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. a 4. ročníku a žáci 5. ročníku. Výkony hodnotila odborná porota, ve které zasedly paní učitelky hudební výchovy...

Velikonoční tvoření v muzeu - I. oddělení ŠD

Ve čtvrtek jsme se vydali do Jihomoravského muzea na edukační program Tvořivé Velikonoce. Nejprve jsme si prohlédli krásnou výstavu kraslic, poté si děti s muzejní pedagožkou Eliškou Šťastnou povídali o jaru, velikonočních tradicích a vytvořili si vlastní jarní ornament...

Velikonoční břízky

"Tam za vesničkou na stráni, břízka se k břízce naklání..." I u nás ve Znojmě v centru města na Obrokové ulici vyrostly mladé břízky, které si přišly velikonočně přikrášlit děti z různých škol. Ta naše je tam taky!

Elektronická schránka důvěry

Projekt Nenech to být - www.nntb.cz - je jedna z cest, jak bojovat ve školách s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Nenech to být funguje na principu schránek důvěry, avšak v elektronickém prostředí. Oznamovat lze odkudkoliv, bez obavy, že mě někdo uvidí. Současně, oproti schránce důvěry, je zřejmé, kde dotaz skončí - škola při registraci (zdarma) do systému uvede kontakt na školního metodika prevence a tomu je doručena zpráva ve chvíli, kdy někdo oznámí podnět, kterým je třeba se v dané škole zabývat. Projekt vymysleli brněnští studenti a vyvinuli ho ve spolupráci s Linkou bezpečí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Pedagogicko- psychologickou poradnou v Brně. Pokud vás tedy něco trápí, vyhledejte pomoc na výše uvedených webových stránkách.

Prvouka 3.A

Kdo si myslí, že by mohla být prvouka nudný předmět, ať se někdy podívá do naší 3.A.

Tvoření ve výtvarné výchově

Ve výtvarné výchově jsme využili sněhovou peřinu jako bílý podklad pro naše tvoření. Děti zapojily fantazii a podařily se jim moc hezké výtvory. I když jen na chvíli...

Mami, s tebou to zvládnu!

8.3. v odpoledních a večerních hodinách bylo na Jubilejním parku rušno. Přišli budoucí předškoláčci, aby se seznámili se školou a plnili úkoly, se kterými se jistě setkají i u zápisu. A nebyli sami. Na pomoc jim přišli maminky a tátové...

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman