ZŠ Václavské nám.
ZŠ Václavské nám., Znojmo
 
Facebook
Jubilejní park 23, Znojmo     Tel. 515 230 256

Aktuality, oznámení

Úřední hodiny o prázdninách na pracovišti Jubilejní park

Pondělí 29. 8. 2016 13:00 – 14:00 hod.
Telefon: 515 230 256, 739 389 034
Přejeme vám krásné léto!

Předprázdninová projížďka turistickým vláčkem

Poslední páteční odpoledne v tomto školním roce si zpříjemnili žáci III. a V. oddělení ŠD vyhlídkovou projížďkou turistickým vláčkem.....,, a protože se na nás slunce hodně smálo, jedna zmrzlina nám byla málo!'' ... Přejeme všem krásné prázdniny!!

Vodní radovánky

V horkých letních dnech, kdy teploty dosahují tropických hodnot, zpestřujeme našim dětem a žákům pobyt ve školní družině příjemným osvěžením.

Mc Donalds

Fotbalový zápas, 28.4.2016...
žáci v ten den obdrželi 3.místo.
Děkujeme

O pohár senátora

Florbalový zápas, 20.5.2016.....
klobouk dolů všem kdo se akce zúčastnil...


Z pohádky do pohádky

Již řadu let připravuje naše škola na počátku června akci pro budoucí prvňáčky z mateřských škol i z naší přípravné třídy. Děti, které naše akce navštěvují, jsou už z podzimu seznámeny s budovou školy – a v akci Z pohádky do pohádky se seznamují se školním dvorkem a hřištěm...

Koncert 2016


Spaní ve školní družině

Tak jako loni, i letos se rozhodli žáci ze III. a V. oddělení ŠD, že prožijí jednu noc bez rodičů v družině. Program byl pestrý. Nejdříve jsme si nachystali pelíšek a pak už hurá na zábavné putování pro děti po znojemských kostelech.

Dětský den

I když nám letošní počasí příliš nepřálo, naši žáci o svůj „DEN DĚTÍ“ nepřišli. Budova školy se na celé páteční dopoledne proměnila ve spoustu stanovišť, na kterých čekaly na žáky zajímavé soutěže a úkoly...

Hledáme kreativní učitelku/učitele

Od školního roku 2016/17 hledáme kreativní učitelku/učitele 1. stupně ZŠ, která/ý se nebojí práce s diferencovanou třídou (zástup za mateřskou dovolenou). Specializace angličtina či speciální pedagogika vítána. CV zasílejte na zs.jupark@zn.orgman.cz.

Divadelní kroužek ve světě loutek

Dne 27. 5. 2016 jsme se v rámci divadelního kroužku zúčastnili návštěvy firmy zabývající se výrobou loutek, marionet a dřevěných hraček. Dozvěděli jsme se, jak loutky vznikají. Měli jsme možnost vyzkoušet si vedení loutek...

Ukončení kroužků v ŠD

Jako každý školní rok, i letos poslední týden v květnu byly ukončeny kroužky v rámci ŠD. Po celoročním zdokonalování se v angličtině a pilném cvičení v zumbě, jsme se na závěr rozloučili sladkou odměnou v podobě zmrzliny.

Z pohádky do pohádky

Srdečně zveme na tradiční zábavné odpoledne všechny budoucí prvňáčky a žáčky přípravné třídy s rodiči ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 16:00 hod. Místo: dvorek a hřiště naší školy.

Znojemský slavíček – finále

Na hodoňských lukách, Kebych bola jahodú a Hej háj, hej háj... Tři vítězné písně, které jste mohli za naši školu slyšet 22. 5. v divadle a to při finále Znojemského slavíčka. Naše tři princezny „Zpěvanky“ jsme vyslali na soutěž...

"... a ještě jednou škola v přírodě"

Letní škola v přírodě BřezováJubilejka na Dyslektické olympiádě v Blížkovicích

Chladné počasí přívitalo děti z mnoha škol okresu Znojmo. Zábavné discipliny se odehrávaly ve spektru sport, matematika, příroda, jazyky, zdravověda. Novinkou byla střelba ze vzduchovky.

Letní škola v přírodě

Od 10.5. - 13. 5. 2016 odjely třídy III. A, III. B, IV. B a V. B na školu v přírodě do přírodního lanového centra v Březové. Měli jsme možnost vyzkoušet si velmi netradiční zážitky, které bychom si jinak nezkusili, např. lanová dráhy...

Znovu o autismu

Dne 28.4.2016 jsme se opět sešli u nás na Jubilejním parku na akci Pojďme si povídat o autismu, tentokrát již po osmé. Akci navštívili především rodiče budoucích prvňáčků. Na setkání se dostavily také paní ředitelka Krinková z Pedagogicko-psychologické poradny ve Znojmě a paní psycholožka Haubertová. Dále problémy autistických dětí a jejich rodičů přišla řešit i paní Svobodová z Oblastní charity Znojmo. Hlavními tématy bylo chráněné bydlení pro autistické občany a vytvoření pracovní skupiny rodičů autistických dětí. Pozitivní reakce rodičů dokazují, že snahy o řešení v této oblasti se ubírají správným směrem.

Olympionik na besedě v naší škole

Dne 6.4. 2016 navštívil naši školu český plavec, mnohonásobný mistr České republiky, trojnásobný účastník OH, vícemistr světa a Evropy, vlajkonoš české olympijské výpravy v Aténách a držitel mnoha medailí a rekordů pan Květoslav Svoboda.

Čarodějnice v ŠD

Dne 29.4.2016 jsme měli ve školní družině slet čarodějnic a čarodějů.
Klepe se celý svět, když mají slet.
Ta stvoření zlá nejvíce, proradné čarodějnice.

Den Země v angličtině

Také ve výuce angličtiny jsme si připomněli Den Země. S páťáky jsme hovořili o tom, co můžeme, měli bychom, musíme či nesmíme dělat, aby platilo to, co jsme si zazpívali: We all can save the Earth today.

Poděkování za sběr papíru

„Milí rodiče, díky vaší pomoci děti v březnu shromáždily 5 514 kg papíru. Za svoji snahu byly oceněny drobnou sladkostí, nejlepší „sběrači“ byli odměněni věcnými cenami.

Slavíček a naši „Slavíčkové“

„Naši Slavíčci“ po úspěšném školním kole se s napětím zúčastnili kola okresního. Finále proběhne 22. 5. v divadle a my jsme na naše – vaše děti velice pyšní. Do divadla se všichni moc těšíme. A „Slavíčkům“ ještě jednou gratulujeme!

„Coffee Star 2016“

12.4.2016 se na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě konala soutěž ve zdobení kávy ,,Coffee Star 2016''. Letošního ročníku tohoto klání se zúčastnilo 60 soutěžících ze šesti znojemských základních škol. Žáci naší školy obsadili 2. a 3. místo. Blahopřejeme!

Velikonoční břízka

Součástí velikonočních trhů bylo tradiční zdobení břízek na ulici Obrokova. Samozřejmě i naše škola se do akce zapojila a vytvořila břízku plnou veselých oveček a malovaných vajíček.

Vítání jara

Zpěvem a hrou na flétnu se nám podařilo ve středu 23. 3. 2016 na Horním náměstí ve Znojmě přivítat jaro.

Náš „Slavíček“

18. 3. se u nás opět konalo školní kolo pěvecké soutěže. Letos jsme zaznamenali hned dvě změny. Jednak si děti poprvé mohly volit mezi moravskými, ale i českými písněmi a další příjemnou změnou bylo složení naší odborné poroty...

Blahopřejeme

Blahopřejeme žákyni 2.A k vítězství ve výtvarné soutěži města Znojma na téma ,,Znojemský hrad a rotunda sv. Kateřiny", a to ve II. kategorii určené pro žáky ve věku 6 - 10 let. Zaslouženou odměnu si vyzvedla v pondělí 20. 3. na slavnostním vyhlášení výsledků na Městském úřadě.

Karneval ŠD

Spoustu zábavy, tance a her si užili žáci naší školy na karnevalovém reji. Ve vyzdobené tělocvičně se sešlo velké množství rozličných masek, vybrat tu nejhezčí by bylo velmi těžké...

Zdobení kávy

Zajímavé dopoledne zažili 10. března vybraní žáci ze 3. a 4. tříd naší školy. Navštívili SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o, kde si pilně a se zájmem nacvičili techniku zdobení kávy topingem. Moc se jim to líbilo a 12.dubna se zúčastní soutěže ''Coffee Star 2016''. Držme jim pěsti!

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže se konalo na naší škole 25. 2. 2016. Všem zúčastněným děkujeme za vydařený přednes. Nejlepší žáci postupují do okresního kola - Dětská scéna 2016, které se koná 21.3. v sále Znojemské Besedy. Držíme Vám palce!

Zimní škola v přírodě 8.2 – 12.2.

Týden plný zábavy a lyžování si užívali žáci naší školy v překrásném prostředí zimního střediska Benecko v Krkonoších. Bezpečné a skvělé zázemí nám po celou dobu pobytu poskytoval hotel Orion. Naším každodenním dopoledním i odpoledním programem bylo lyžování...

Setkání s ilustrátorem A. Dudkem

Ilustrátor A. Dudek přišel žákům PT, 1. A, 1.B, 2.A, 2. B, 2.C ukázat, jak jednoduché je začít s malováním. Vysvětlil jim, že vše kolem nás se vlastně skládá ze základních geometrických tvarů, které všichni známe, a proto není nutné se malování bát...

Program Hasík

Naši školu již podruhé v tomto školním roce navštívili znojemští hasiči. Žáci 2.A a 2.C už ví, jak se chránit před požárem, před dýmem a jaká nebezpečí na nás číhají doma i v lese, pokud se nebude chovat zodpovědně. Zjistili, že použitím deky nebo ručníku lze zachránit život...

Balíček pro dyskalkuliky

Žáci na fotce se učí nebo si hrají? Asi by vám odpověděli, že tak trochu obojí. Z finančních prostředků získaných díky Rozvojovému programu MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v r. 2015 jsme mohli zakoupit pomůcky, které dětem pomáhají lépe pochopit...

Výsledek zápisu do 1. tříd

Výsledky zde

Zápisové momentky

Zápis do 1. třídy představuje v životě budoucích školáků důležitý okamžik. Proto jsme rádi, že k nám děti v tento den přišly s úsměvem a odhodláním ukázat vše, co umí. Některé z nich už naši školu znaly z odpoledních akcí pro předškoláky...

Zastávky

Zábavné odpoledne proběhlo pro předškoláčky v úterý, 12.1. 2016 od16:30 hodin. Jednalo se o den otevřených dveří, kde si děti mohly vyzkoušet zábavné úkoly v učebnách, prohlídnout si školu a rodiče mohli získat další informace.

Čtenářské dílny – 3. A

Třída 3. A se v letošním roce stala součástí projektu EU – výzva č. 56. S chutí jsme se zapojili ještě s dalšími třídami do čtenářských dílen. Co to znamená? Čtenářské dílny jsme zařadili do naší výuky a jedná se, zjednodušeně řečeno, o podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení úrovně čtení...

Sníh nás baví

V prvním lednovém týdnu jsme se konečně i my ve Znojmě dočkali sněhové nadílky. A té bylo potřeba náležitě využít! Jaké štěstí, že můžeme trávit velké přestávky venku! Vidíte sami na fotografii, že máme plné ruce práce, tedy sněhu Veselý obličej :-).

Poděkování za sběr papíru

Milé děti a rodiče, při listopadovém sběru papíru jste společnými silami shromáždili více než 5 000 kg papíru, za které přibylo na účtu sdružení rodičů 7 700,- Kč. Výtěžek bude použit na úhradu kulturně-vzdělávacích programů pro žáky...

Zimní škola v přírodě Benecko Krkonoše

Pondělí 8.2.2016 odjezd v 8.00 h od školy, návrat pátek 12.2.2016 kolem 16.00 h zpět ke škole. Informační schůzka ohledně organizace hor proběhne ve čtvrtek v 16.00 hodin 14.1. 2016 před konzultacemi ve třídě 4.B. Účast doporučuji všem rodičům dětí, které se akce účastní.
Sportu zdar.

Zasloužená odměna

Celé září a říjen jsme sbírali žaludy a kaštany. Snaha se cení, proto každý, kdo se zapojil, byl odměněn lízátkem. Nejpilnější sběrači si zasloužili větší odměnu, podívejte se na fotografii. Věcné odměny byly zakoupeny z dotace města Znojma, lízátka z prostředků sdružení rodičů.

Projekt Kolumbus

Díky podpoře města Znojma v rámci projektu Kolumbus opět v letošním školním roce poskytujeme žákům rozšířenou výuku angličtiny: Začínáme s angličtinou prvňáčkům a Mluvíme anglicky páťákům, kteří se budou připravovat na jazykovou zkoušku Cambridge English, úroveň YLE Movers – A1.

Slavnostní předání certifikátů

V červnu loňského školního roku absolvovalo 8 našich páťáků mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge English, úroveň YLE Movers (A1). Vyhodnocení ukázalo, že byli úspěšní, povedlo se jim prokázat kvalitní jazykové dovednosti. 5 žáků získalo 10 a více erbů z 15 možných, 1 žák dokonce všech 15, blahopřejeme. Všichni si tak zasloužili Certifikát Cambridge English, který jsme jim nyní v září mohli slavnostně předat.

Sbíráme víčka

I letos sbíráme na naší škole plastová víčka od PET lahví a pomáháme tak nejen životnímu prostředí.

Copyright © ZŠ Václavské náměstí, Znojmo / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman